Mətinlərin yığılması

Mətnlərin yığılması və çapı

Mətnlərin yığılması və çapı. Azərbaycan, Rus, İngilis və s. dillərdə mətnlərin kompüterdə yığılması. Mətnlərin, kitabların, testlərin, müqavilələrin, qəzetlərin, kurs işlərinin, diplom işlərinin, disertasiyaların, mühazirələrin, referatların, məktubların, ərizələrin və s. – nin kompüterdə yığılması (düzgün, yoxlanılmış halda) , çap olunması və flash kart, diskə yazılması, e-maillə lazımı ünvana göndərilməsi. Çətin riyazı formulaların, kimya düsturlarının , cədvəllərin və s. yığılması və çapı. Əl yazması ilə, kiril əlifbası ilə yazılmış mətnlərin kompüterdə yığılması və çapı. Mətnlərin, sənədlərin, cədvəllərin və s. Word, Excel, PDF proqramlarında yığılması, flash kart və diskə yazılması.