3D proyektlər

 • MEMARLIQ VƏ DİZAYN
  — Sahənin ölçü işləri;
  — Eksteryerin və interyerin eskiz layihəsi;
  — Eksteryerin və interyerin üslub həlli;
  — Eksteryerin və interyerin planlaşdırma həlli;
  — Müxtəlif rakurslardan baxmağa imkan yaradan obyekt və ətraf ərazinin 3D modeli (kompüter modeli, üçölçülü görüntü);
  — Müəllif nəzarətinin həyata keçirilməsi.
 • LANDŞAFT DİZAYNI VƏ LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ
  — Bağ, park, şəhərkənarı bağ evi, villa və kotteclərin həyatyanı sahələrinin dizaynı;
  — Kiçik memarlıq formalarının layihələndirilməsi — köşk, fontan, hovuz və digər müxtəlif həcmli-məkanlı kompozisiyalar;
  — Fasadların tərtibatı və çiçək ləki, qızılgül bağçası və s. kimi yaşıl əkintilər daxil olmaqla ərazilərin abadlaşdırılması;
  — Ərazinin topoqrafik çəkilişi və ölçülməsi;
  — Ərazinin landşaft layihələndirilməsi və planlaşdırılması;
  — Eskiz layihələr və onların razılaşdırılması;
  — Layihənin detallaşdırılması, yol və obyektləri əks etdirən işçi cizgilər;
  — 3D layihələr;
  — Qazonların (universal, parter, idman və xüsusi təyinatlı), cığırların və istirahət üçün meydançaların abadlaşdırılması;
  — Ağac, kolluq, birillik və çoxillik bitkilərin və həmçinin hündürlüyü 4-8 m olan iri ağacların əkilməsi;
  — Cığırların səki plitələri və təbii daş ilə döşənməsi və cığırların müxtəlif materiallardan hazırlanması;
 • TEXNİKİ-MÜHƏNDİS LAYİHƏLƏNDİRMƏ
  — Bina, tikili və onların ətraf ərazilərinin abadlıq layihələri: yaşıllaşdırma, ərazinin texniki cəhətdən hazırlanması;
  — Layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması.
 • XÜSUSİ LAYİHƏLƏNDİRMƏ BÖLMƏLƏRİ
  — Eskiz layihələrinin hazırlanması;
  — Konstruktor sənədlərinin hazırlanması;
  — Kommunikasiya xətlərinin layihələndirilməsi;
  — Tikinti konstruksiyalarının bərklilik hesablamaları.
 • MÜHƏNDİS SİSTEMLƏRİNİN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ