Əməlliyat Sistemlərin yazılması

Bütün növ programların yazılması və quraşdırılması